Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

WYDZIAŁ BIOMEDYCZNY UM W LUBLINIE
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczychw pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 22pt.: „Dwufunkcyjny, czuły na zmiany pH kompleks zeolitowo-bisfosfonianowy, jako baza do produkcji inteligentnego implantu kostnego do leczenia złamań osteoporotycznych”.

Opis zadań: Wykonywanie prac laboratoryjnych opisanych w projekcie oraz nadzór nad codziennymi czynnościami w laboratorium. Przeprowadzanie eksperymentów in vitro na implantach kostnych z wykorzystaniem hodowli komórkowych, w tym ludzkich pierwotnych hodowlikomórek i linii komórkowych. Ocena wpływu biomateriałów na ekspresję genów typowych dla różnicowania osteogennego, dojrzewania i mineralizacji osteoblastów. Określenie wpływu biomateriałów na ekspresję OPG i RANKL w osteoblastach. Ocena odpowiedzi zapalnej na biomateriały (uwalnianie i ekspresja cytokin prozapalnych). Publikowanie uzyskanych wyników badań oraz prezentowanie rezultatów projektu podczas spotkań konsorcjum, spotkań wewnętrznych zespołu, konferencji krajowych i międzynarodowych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie UM:

https://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14224,konkurs-na-stanowisko-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-samodzielnej-pracowni-inzynierii-tkankowej-i-medycyny-regeneracyjnej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Biomedycznego, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin lub w formie skanów na adres skrzynki email:joanna.adamek@umlub.pl w terminie do dnia 22 lutego 2023 r. Dodatkowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów w jednym pliku pdf (maks. 15 MB) na adres: agata.przekora@umlub.pl  w terminie do dnia 22 lutego 2023 r.: CV; Krótki list motywacyjny (w liście proszę zawrzeć informacje o wcześniejszych projektach badawczych, a także o doświadczeniu i celach zawodowych); Krótki (300 słów) opis projektu doktorskiego i jego wyników; Lista wszystkich artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR (wraz z podaniem współczynnika IF zgodnym z rokiem opublikowania); Kopie 3-5 najważniejszych artykułów związanych z inżynierią biomateriałów i oddziaływaniami komórka-biomateriały.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.adamek@umlub.pl