Lektor języka angielskiego i niemieckiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Lektor języka angielskiego i niemieckiego

Szczegóły w załączniku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cnc@poczta.umcs.lublin.pl