MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 24 maja 2021r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11056,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-i-katedrze-i-klinice-ginekologii-onkologicznej-i-ginekologii.html

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anetawojciechowska@umlub.pl