MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs      na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową                              na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin w terminie do dnia 6 lipca 2022 r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

·         Posiadania tytułu zawodowego lekarza,

·         Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,

·         Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Kompetencje preferowane:

·         Doświadczenie kliniczne w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

·      Posiadanie specjalizacji lub rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

       Doświadczenie w przygotowaniu prezentacji multimedialnych

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,13020,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-w-grupie-dydaktycznej-w-katedrze-i-klinice-dermatologii-wenerologii-i-dermatologii-dzieciecej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na izabela.grudzien-kamela@umlub.pl