MŁODSZY ASYSTENT BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres  skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

  • Posiadania tytułu zawodowego lekarza,
  • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
  • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11453,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-katedrze-i-zakladzie-dydaktyki-i-symulacji-medycznej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na izabela.grudzien-kamela@umlub.pl