Młodszy asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do dnia 21 lipca 2022r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

Posiadania tytułu magistra biologii lub chemii lub tytułu lekarza.
Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
Wzór formularza
 

C.V. – formularz
Wzór formularza
 

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wzór formularza
 

Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wzór formularza
 

Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
Wzór formularza
 

Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
Wzór formularza

Oświadczenie o niekaralności
Wzór formularza

Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska: aneta.sadowska@umlub.pl,

tel. +48 81 448 75 00

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.sadowska@umlub.pl