Młodszy asystent dydaktyczny

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs      na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

·        Posiadania tytułu zawodowego lekarza,

·        Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,

·        Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Kompetencje preferowane:

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w języku angielskim.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego dostępna pod adresem: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,12284,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-w-grupie-dydaktycznej-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-katedrze-i-klinice-kardiologii-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na izabela.grudzien-kamela@umlub.pl