POST-DOC

joanna.adamek
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 10 000 PLN/MIESIĄC(BRUTTO)
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2019/35/B/NZ9/02854, pt.: „Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych” pod kierunkiem prof. dr hab. n. chem. Emilii Fornal.

http://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,13086,konkurs-na-stanowisko-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-zakladzie-bioanalityki-katedry-dietetyki-i-bioanalityki-wydzialu-biomedycznego-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.adamek@umlub.pl