post doc

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: całkowita kwota (za okres 18 miesięcy) na wynagrodzenie w niniejszym etacie, przewidziana w budżecie projektu, wynosi 180 000 PLN. zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Kierownik projektu
pn. „Dwufunkcyjny, czuły na zmiany pH kompleks zeolitowo-bisfosfonianowy jako baza do produkcji inteligentnego implantu kostnego do leczenia złamań osteoporotycznych”

Ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

Post-doc

 

Nazwa jednostki: Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska – Lublin
Nazwa stanowiska: Post-doc

 

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie: chemia, biochemia lub pokrewne;
 • płynna znajomość języka angielskiego (zarówno w mowie i piśmie) pozwalająca na swobodną komunikację i zrozumienie tekstów publikacji naukowych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów naukowych oraz publikacji w języku angielskim do czasopism z listy JCR o tematyce modyfikacji powierzchni materiałów;
 • doświadczenie w analizie statystycznej wyników badań;
 • znajomość metod analizy instrumentalnej FT-IR i UV-Vis;
 • umiejętność samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie z zakresu modyfikacji właściwości powierzchniowych materiałów;
 • kandydat musi spełniać wymagania określone w regulaminach NCN regulujących zasady zatrudniania na stanowisku post-doca w konkursie OPUS (edycja 22).

Opis zadań:

 • synteza i charakterystyka fizykochemiczna zeolitów;
 • wymiana jonowa i modyfikacja powierzchni zeolitów z wykorzystaniem chitozanu i bisfosfonianów;
 • opracowanie warunków otrzymywania kompleksów zeolitowo-bisfosfonianowych oraz ich synteza;
 • analiza statystyczna otrzymanych danych;
 • badania nad stabilnością układów zeolitowo-bisfosfonianowych w kontekście pH;
 • prowadzenie procesu uwalniania leków z otrzymanych kompleksów.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 18 grudnia 2022, 23:59
Forma składania ofert: email: w.franus@pollub.pl

 

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Lublin, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska.
Wyłoniona/y Kandydatka/Kandydat będzie zatrudniona/y na pełny etat przez okres 18 miesięcy – całkowita kwota (za okres 18 miesięcy) na wynagrodzenie w niniejszym etacie, przewidziana w budżecie projektu, wynosi 180 000 PLN.
Planowane rozpoczęcie pracy: styczeń 2023 r.
Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • Pisemna aplikacja do konkursu na stanowisko post-doc;
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji RODO (formularz w załączeniu)
  CV zawierające:Szczegółowy opis zdobytych stopni i tytułów naukowych, tytuły prac (magisterskich i doktorskich), lata uzyskania stopnia/tytułu naukowego; Kariera naukowa – chronologiczne wskazanie miejsc zatrudnienia z zaznaczeniem stanowisk; Wykaz publikacji naukowych/monografii/książek/rozdziałów – zawierający pełną listę autorów, wskazanie, czy kandydat jest autorem korespondencyjnym danej publikacji, tytuł, pełny tytuł czasopisma oraz 5-letni IF.
  Wykaz projektów naukowych finansowanych przez zewnętrzne agencje finansujące projekty, w których kandydat/kandydatka bierze lub brała udział – uwzględniając tytuł projektu, numer projektu, rolę w projekcie, czasem realizacji projektu;
  Udział w konferencjach (lista konferencji, w których kandydat brał czynny udział z podaniem czy był to wykład czy poster), staże zagraniczne (pobyty badawcze) oraz najważniejsze szkolenia.
  Wykaz nagród i wyróżnień wraz z ich zakresem (międzynarodowe/krajowe).
  Dalsze informacje można uzyskać u prof. dr hab. inż. Wojciecha Franusa (tel.: +48 538-44-16, e-mail: w.franus@pollub.pl), Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, pok. 501.
   

Załączniki