post-doc

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15 pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Więcej informacji pod adresem :

https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14435,konkurs-na-stanowisko-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-zakladzie-hematoonkologii-doswiadczalnej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html