POST-DOC w projekcie badawczym

WYDZIAŁ BIOMEDYCZNY UM W LUBLINIE
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 10000 PLN/MIESIĄC BRUTTO
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywnei biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”.

 

Cel projektu:

Projekt koncentruje się na opracowaniu folii polimerowych/kompozytów hydrożelowych, które będą wspomagać proces gojenia się ran poprzez: (1) reagowanie z reaktywnymi formami tlenu, (2) przekazywanie sygnałów fizjologicznych w celu kontrolowania migracji komórek, (3) obniżanie pH w celu zmniejszenia aktywności MMP oraz (4) uwalnianie peptydów przeciwdrobnoustrojowych (AMP) przeciwko głównym patogenom obecnym w ranach, w tym gatunkom z rodzaju Candida.Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Łódzką (Lider projektu), a także we współpracy z Ulm University (Niemcy).

https://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14127,konkurs-na-stanowisko-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-samodzielnej-pracowni-inzynierii-tkankowej-i-medycyny-regeneracyjnej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.adamek@umlub.pl