profesor uczelni

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

R E K T O R    UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,profesor-uczelni,123739.chtm

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psych@mail.umcs.pl