Profesor Uczelni w grupie dydaktycznej

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Ginekologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

·        Posiadania tytułu zawodowego lekarza,

·        Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,

·        Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,

·        Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego,

·        Posiadania znaczącego dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska profesora uczelni w grupie dydaktycznej (420 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym co najmniej 300 punktów z obszaru dydaktycznego z czego  minimum 40 punktów z oceny studentów oraz co najmniej 120 punktów z obszaru organizacyjnego).

Kompetencje preferowane:

  • Posiadanie specjalizacji z ginekologii i położnictwa,
  • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie ginekologii dziecięcej.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,12063,konkurs-na-stanowisko-profesora-uczelni-w-grupie-dydaktycznej-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-samodzielnej-pracowni-ginekologii-dzieciecej.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na izabela.grudzien-kamela@umlub.pl