starszy wykładowca (nauki prawne)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

– posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych;
– posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;
– posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego;
– posiadanie dorobku naukowego w zakresie postępowania administracyjnego i prawa zamówień publicznych;
– udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach naukowych;
– posiadanie doświadczenia w zakresie uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych;
– doświadczenie praktyczne w stosowaniu prawa;
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl