1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–         posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;

–         predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej, potwierdzone stosowną opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–         posiadanie wiedzy, praktycznych umiejętności, doświadczenia w zakresie szeroko pojętej biologii molekularnej
   i biochemii w tym posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie: manipulacji materiałem genetycznym oraz w pracy
z materiałem zawierającym białka (analiza elektroforetyczna DNA i białek, oraz analiza western blotting);

–         posiadanie wiedzy, praktycznych umiejętności, doświadczenia w zakresie biologii komórki, w tym prowadzenie hodowli komórkowych in vitro, oraz doświadczenie w analizach z wykorzystaniem mikroskopii;

–         posiadanie dorobku naukowego dotyczącego zagadnień związanych z biologią molekularną, biochemią czy biologią komórki;

–         znajomość komputerowych programów graficznych wykorzystywanych w analizie wyników eksperymentalnych
oraz programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych;

–         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim;

–         umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl