1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–         posiadanie tytułu zawodowego magistra albo stopnia doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;

–         posiadanie wiedzy dotyczącej ekologii zapylania oraz ekologii owadów zapylających;

–         posiadanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie ilościowej oraz jakościowej analizy produkcji nektaru                   i pyłku oraz praktycznych umiejętności w zakresie analiz mikroskopowych pyłku;

–         posiadanie dorobku naukowego dotyczącego zagadnień związanych z florą pożytkową, deficytami pokarmu                              dla zapylaczy oraz biologią gatunków inwazyjnych, wymagane autorstwo publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych (w tym publikacje z listy filadelfijskiej);

–         posiadanie praktycznej umiejętności rozpoznawania roślin naczyniowych;

–         posiadanie praktycznej znajomości metod pracy stosowanych w badaniach geobotanicznych;

–         posiadanie predyspozycji do pracy badawczo-dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych                                      w szkolnictwie wyższym w zakresie botaniki, ekologii;

–         dobra znajomość komputerowych programów graficznych wykorzystywanych w analizie wyników eksperymentalnych oraz programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych (Statistica, R, Statgraphics, MVSP, Corel);

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim;

–         umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl