wykładowca

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu magistra kulturoznawstwa;

– predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią opiekuna naukowego;

– wykształcenie niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu technologii cyfrowych w animacji kultury;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu tworzenia grafiki 3D,

w tym znajomość oprogramowania z zakresu modelowania 3d;

– doświadczenie zawodowe w pracy jako grafik we współpracy z podmiotami kultury;

– posiadanie wiedzy dotyczącej technologii w obszarze graficznych programów komputerowych oraz nowoczesnych technik multimedialnych;

– biegła znajomość języka polskiego.

 

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.galant@mail.umcs.pl