wykładowca

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

– posiadanie tytułu zawodowego magistra hispanistyki/filologii iberyjskiej/filologii hiszpańskiej;

– uprawnienia egzaminatora egzaminu certyfikacyjnego z języka hiszpańskiego;

– udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka hiszpańskiego na studiach neofilologicznych oraz w kształceniu dwujęzycznym w systemie oświaty;

– posiadanie wyróżniających się osiągnięć dydaktycznych, w tym co najmniej 10-letniego doświadczenia
w działalności dydaktycznej;

– potwierdzone opinią predyspozycje do pracy dydaktycznej;

– natywna znajomość języka hiszpańskiego oraz dobra lub bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.galant@mail.umcs.pl