wykładowca

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości

w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra (preferowane kierunki mieszczące się w dyscyplinie ekonomia   i finanse);

– predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika naukowego;

– biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego oraz języka obcego (preferowany język angielski);

– doświadczenie praktyczne w zakresie finansów przedsiębiorstw i/lub w zakresie finansów jednostek       samorządu terytorialnego;

– doświadczenie organizacyjne;

– posiadanie przygotowania pedagogicznego;

– mile widziana także wiedza z zakresu klasyfikacji budżetowej oraz doświadczenie wynikające ze współpracy   przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.