wykładowca

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

–  posiadanie min. 5 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie szkoły wyższej;

–  opinia kierownika katedry lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

   habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej;

–  dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi oraz cyberbezpieczeństwem;

–  bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

–  bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mfidz@poczta.umcs.lublin.pl