wykładowca

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Statystyki i Ekonometrii w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–      posiadanie tytułu zawodowego magistra;

–      predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią opiekuna naukowego;

–      doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze metod ilościowych będzie dodatkowym atutem;

–      posiadanie umiejętności w zakresie poszukiwania i rozwijania nowych problemów badawczych;

–      ewentualny dorobek badawczy w zakresie zastosowania metod ilościowych w analizach zjawisk ekonomicznych;

–      bardzo dobra obsługa komputera oraz programów statystyczno-ekonometrycznych;

–      biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i angielskiego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bb1101@poczta.umcs.lublin.pl