wykładowca (dydaktyczny)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

  – posiadanie tytułu zawodowego magistra (Magister Artium) w zakresie germanistyki, anglistyki i politologii;

– władanie językiem niemieckim jako językiem ojczystym;

– biegła znajomość języka polskiego;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, potwierdzone opinią;

  – doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka specjalistycznego;

  – doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu międzynarodowych projektów;

  – doświadczenie edytorskie – korekta prac naukowych w języku  niemieckim z różnych dyscyplin (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo);

  – doświadczenie organizacyjne (przygotowywanie konferencji tematycznych i warsztatów dla różnych grup odbiorców).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl