wykładowca (dydaktyczny)

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

–      posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk ekonomicznych;

–      predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

–      ewentualne doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze metod ilościowych;

–      posiadanie umiejętności w zakresie poszukiwania i rozwijania nowych problemów badawczych;

–      ewentualny dorobek badawczy w zakresie zastosowania metod ilościowych w analizach zjawisk ekonomicznych;

–      bardzo dobra obsługa komputera oraz programów statystyczno-ekonometrycznych;

–      biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytutyekonomia@umcs.pl