wykładowca – pracownik dydaktyczny

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS (stanowisko dydaktyczne). Zakres obowiązków obejmuje nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej na różnego rodzaju kursach (rocznych, semestralnych, wakacyjnych itd.) dla cudzoziemców (w tym online), działania związane z przygotowywaniem podręczników do nauki polszczyzny i innych materiałów dydaktycznych dla cudzoziemców, organizowanie quizów, konkursów, działań integracyjnych i kulturalnych, udział w komisjach egzaminacyjnych na państwowych egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w zakresie języka polskiego jako obcego, prowadzenie szkoleń językowych i metodycznych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, mile widziane prowadzenie badań naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na polonia@poczta.umcs.lublin.pl