wykładowca

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:
– posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii romańskiej;
– potwierdzone opinią predyspozycje do pracy dydaktycznej;
– znajomość języka francuskiego na poziomie C2;
– znajomość języka włoskiego na poziomie B2;
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl