MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Klinice Nefrologii

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs  na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO  w Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres     skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 19.04.2021r.

Szczegóły konkursu będą  dostępne pod adresem : https://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,10873,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-katedrze-i-klinice-nefrologii.html