MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny              w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do 14 maja 2021r.

Szczegóły konkursu będą dostępne pod adresem : https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11002,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-katedrze-i-zakladzie-mikrobiologii-lekarskiej.html

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anetawojciechowska@umlub.pl