Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Histologii, Embriologii i Cytofizjologii Katedry Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra biomedycyny lub lekarza
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 360 godzin rocznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra biomedycyny lub lekarza,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego (w przypadku lekarza),
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin