Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Nasze wymagania

 • Posiadać dyplom ukończenia stuiów wyższych na kierunku farmacja, lekarskim, kosmetologii, pielegniarstawa lub fizykoterapii.

Zakres obowiązków

 • Posiadać wiedzę w zakresie pielęgnacji i dbałości o zdrowie skóry i jej przydatków, profilaktyki chorób i defektów skóry.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Dziekana.
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Katarzyna Tarkowska
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  ul. Chodźki 1, Lublin