Młodszy asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Młodszy asystent badawczo-dydaktyczny w wymiarze całego etatu.

Nasze wymagania

 • Posiadać conajmniej tytuł zawodowy magistra Analityki Medycznej.

Zakres obowiązków

 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie, jeśli kandydat takie posiada.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Dziekana.
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.
 • Oświadczenie o przynależności do danej dyscypliny.
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia, jeśli kandydat takie posiada.
 • karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym wraz z załacznikami potwierdxającymi osiągnięcia, jeśli kandydat takie posiada.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka aqngielskiego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
  Katarzyna Tarkowska