Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu magistra psychologii
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Umiejętność prowadzenia analiz statystycznych w badaniach psychologicznych
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji do druku

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 360 godzin rocznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • C.V.
 • Podanie skierowane do Dziekana
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie – rejestr karny

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin