Nauczyciel akademicki

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na stanowisko:  

Nauczyciel/ka akademicki/ka

​Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim w ​odpowiedniej do przedmiotu formie: wykładów, ćwiczeń; 
 • realizacja zajęć w oparciu o standardy nauczania na kierunku;
 • prowadzenie zajęć zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej przy użyciu platform e-learningowych.  

Od kandydatów oczekujemy:  

 • stopnia naukowego doktora z dziedziny nauk medycznych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • doświadczenia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych na  uczelni;
 • znajomości obsługi platform do pracy zdalnej;
 • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy – stacjonarnie w kilku lokacjach oraz hybrydowo / online.

Oferujemy:  

 • kontrakt dydaktyczny;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • bogaty system benefitów pracowniczych m.in. zniżki na usługi WSG np. Studia Podyplomowe, Kursy i Szkolenia, Półkolonie dla Dzieci, Przedszkole Akademickie, Żłobek, Revital, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, usługi Print & Design i Akademickiego Centrum Medycznego i in;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV oraz wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl

Jeśli Pana/i aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, otrzyma Pan/i zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, która umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat doświadczeń, kompetencji, motywacji do pracy oraz zainteresowań kandydata. Rozmowa będzie również okazją, aby Pan/i dowiedział/a się więcej o Wyższej Szkole Gospodarki, przyszłym zespole czy stanowisku i realizowanych w jego ramach zadaniach. 

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji – link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.