Nauczyciel akademicki stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • Uzyskany minimum stopień doktora.
 • Umiejętności pedagogiczno – dydaktyczne, w tym dot. nauczania zdalnego
 • Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu logistyki.
 • Praktyczne umiejętności zawodowe z zakresu logistyki zdobyte poza Uczelnią – współpraca z biznesem

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z zakresu logistyki
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych

Oferujemy

 • Współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • Pracę w dużej i nowoczesnej uczelni
 • Wsparcie metodyczne nauczania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Aktualne CV
 • Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat
 • Wykaz doświadczenia praktycznego, zdobytego poza uczelnią
 • Kopie (ksero) dyplomów potwierdzające posiadane stopnie/tytuły naukowe

Załączniki