Nauczyciel akademicki stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Uniwersytet WSB Merito w Warszawie kształci studentów, którym oferuje zróżnicowaną i bogatą ofertę edukacyjną.

To miejsce pracy dla pracowników dydaktycznych, którzy tworzą inspirujące środowisko do samorealizacji i rozwoju.

Uczelnia rozwija się intensywnie i prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska nauczycieli akademickich w dyscyplinach:
nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, ekonomii i finansów, informatyki.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w jednej z wybranych dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologii, ekonomii i finansów, informatyki,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami różnych poziomów nauczania,
 • zaangażowanie w nauczanie studentów, gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych,
 • umiejętność skutecznego nauczania zdalnego i lubienie nowych technologii,
 • gotowość do angażowania się w dydaktyczne projekty rozwojowe Uczelni,
 • doświadczenie pozaakademickie w pracy zawodowej.

Mile widziane

 • doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne,
 • doświadczenie w wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu,
 • doświadczenie pozaakademickie w pracy zawodowej,
 • postawę i motywację do pracy dydaktycznej,
 • dorobek naukowy w określonej dziedzinie będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • zaangażowanie w nauczanie studentów,
 • gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę na Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku i intensywnie rozwijającej się,
 • przyjazną i partycypacyjną kulturę organizacyjną oraz pracę z profesjonalnym zespołem organizującym dydaktykę,
 • możliwość angażowania się w projekty organizacyjne oraz społeczne,
 • rozwój warsztatu dydaktycznego oraz możliwość korzystania z dobrych praktyk grupy Uczelni WSB i włączenia się w inspirującą społeczność Uczelni,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • atrakcyjny system wynagradzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Lista przedmiotów, w których prowadzeniu kandydat ma doświadczenie

Weź udział w rekrutacji