Nauczyciel akademicki stanowisko dydaktyczne

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela akademickiego w zakresie dietetyki: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • udokumentowany dorobek naukowy

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie dietetyki
 • doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • odpis dyplomu doktora
 • wykaz publikacji
 • wykaz osiągnięć zawodowych, naukowych i dydaktycznych
 • cv razem z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
 • Kandydat powinien spełniać warunki określone w art. 113 ustawy.