wykładowca

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs nr 2 na stanowisko wykładowcy w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu