Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU  NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Socjologii