adiunkt

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680-5000 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

OPIS ( tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. dyplom doktora nauk leśnych,
2. doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,
3. doświadczenie naukowe w zakresie ekonomiki leśnictwa,
4. doświadczenie w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania,
5. biegła znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),
6. co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
7. co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,
8. co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,
9. co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.