asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3500 - 3700 PLN
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

OPIS ( tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Dyplom magistra inżyniera leśnictwa.
2. Doświadczenie w badaniach terenowych dotyczących ekologii lasu.
3. Biegła znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie).
4. Co najmniej 50 pkt. MEiN.
5. Co najmniej 25 pkt. jako pierwszy autor.
Ponadto:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 grudnia 2021r.
2. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3500-3700 złotych brutto
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.