profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 6410 PLN
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł naukowy profesora nauk chemicznych,
  • udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie fizykochemii oraz inną aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
  • dorobek naukowy co najmniej 450 pkt. MEiN, w tym co najmniej 200 pkt. w czasopismach z list MEiN posiadających IF, w tym co najmniej 100 pkt. jako pierwszy autor,
  • kierownik jednego lub wykonawca co najmniej dwóch projektów badawczych lub co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny i wykonawca jednego projektu badawczego lub wykonawca w trzech złożonych i pozytywnie ocenionych projektach badawczych,
  • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.