profesor uczelni

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego