Adiunkt

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informacje dotyczące konkursu na stanowisko adiunkta w Politechnice Opolskiej (Wydział Budownictwa i Architektury) dostępne są w załączniku oraz na stronie Politechniki Opolskiej: https://po.edu.pl/oferty-pracy/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbia@po.edu.pl