asystent

Uniwersytet Opolski

Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych