asystent

Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informacje dotyczące konkursu na stanowisko asystenta w Politechnice Opolskiej na Wydziale Mechanicznym (Katedra Pojazdów) dostępne są w załączniku oraz na stronie Politechniki Opolskiej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmech@po.edu.pl