Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Opolski
  • Dziedzina nauki: informatyka

Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ii@uni.opole.pl