asystent

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra fizjoterapii i prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Kandydat powinien posługiwać się w stopniu średniozaawansowanym językiem angielskim w mowie i piśmie. Dodatkowymi atutami będą: posiadane doświadczenie w pracy klinicznej, udokumentowany dorobek dydaktyczny i naukowy, udokumentowane osiągnięcia organizacyjne, ukończone kursy z zakresu metod specjalnych w fizjoterapii. Od kandydata oczekuje się: pełnej dyspozycyjności i zaangażowania w pracy, komunikatywności i umiejętności pracy w grupie, otwartości na rozwój szczególnie w obszarze działalności badawczo-naukowej i dydaktycznej.