wykładowca

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Opolska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor Politechniki Opolskiej ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Termin składania zgłoszeń: 25 października 2021 r.

Szczegóły konkursu określone zostały w załączniku oraz na stronie https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbia@po.edu.pl