1 asystent

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego

Uniwersytet Opolski; Instytut Historii – Katedra Dydaktyki, Nauk Wspomagających i Popularyzacji Historii

Dyscyplina: Nauki humanistyczne – Historia

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadać min. stopień magistra w zakresie historii;
 • spełniać wymagania określone w art. 116 i 118 i 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z dnia 16.03.2021 r) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • prowadzić badania naukowe w zakresie historii  z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii – monografie, artykuły w czasopismach uwzględnianych na listach MEiN
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie w nauczaniu historii i WOS w szkole podstawowej i/lub ponadpodstawowej
 • posiadać doświadczenie we współpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi
 • od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej

Szczegóły oferty w zał. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na insthist@uni.opole.pl