1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs  na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Asystent dydaktyczny do przedmiotów edukacja muzyczna i pedagogika twórczości na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5 let. magisterskie – pełny etat

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1)   posiadanie stopnia magistra w zakresie pedagogiki, specjalność Edukacja kreatywna z medialną lub Pedagogika twórczości

2)   ukończone studia co najmniej licencjackie w zakresie muzyki

3)   co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela muzyki w szkole podstawowej

4)   ) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego

5)    kompetencje do prowadzenia przedmiotów związanych z edukacją muzyczną, metodyką edukacji muzycznej oraz ze wspomaganiem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6) biegła znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2+

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) kompetencje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2)  współpraca z instytucjami oświatowymi

3) publikacje naukowe lub dydaktyczne lub utwory muzyczne, audycje muzyczne z zakresu edukacji muzycznej dzieci

Termin składania ofert :
sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych  Instytutu Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317   do dnia 7.07.2022 r. do godz. 10.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl