Adiunkt-

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Uniwersytet Opolski – Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności medycyna ratunkowa.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, 45-052 Opole

w terminie do dnia: 02 marca 2023

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: adiunkt/starszy wykładowca w specjalności medycyna ratunkowa